PhDr. Gerda Boisen

Gerda Boyesen se narodila v roce 1922 v Bergenu. Vystudovala psychologii v Oslu. V roce 1969 se přestěhovala do Londýna, kde založila Institut biodynamické psychologie a kde používala různé formy masáže k uvolňování zablokované energie. Vypracovala také systém akceptující vztahy mezi napětím a uvolněním v zažívání, k jehož sledování vyvinula speciální stetoskop. Pozorovala vegetativní tok energie mezi viscerálním a muskulárním systémem. Na základě těchto výzkumů  a na základě studia prací W. Reicha, C.S. Junga a S.Freuda vytvořila Biodynamickou psychologii zaměřenou na práci s tělem. Byla první ženou v Evropě, která otevřela vlastní psychoterapeutický ústav.