Masáže

Naše životní zkušenosti jsou ukotveny nejenom v naší psychice, ale také v našem těle. Dalo by se říci, že v každé buňce našeho těla jsou zaznamenány informace minulých událostí. Všechno, co naše tělo prožilo v minulosti je tam zaznamenáno jako v knihovně za pomocí tzv. buněčné paměti.

V mé práci se pokouším tyto zkušenosti, které se občas projevují různými symptomy nebo bolestmi vyhledat a transformovat do obohacujících poznatků.

Správnými doteky si můžeme připomenout a mobilizovat samouzdravovací schopnost našeho těla. Dotykem aktivovaná energie začne v těle proudit, nachází otisky bolestivých událostí v minulosti a přeměňuje je v živost a kreativitu.