Biodynamické masáže

  • přispívají k většímu uvědomění těla, což přináší nové možnosti efektivnějšího zvládání stresu
  • zmírňují a léčí psychosomatické potíže, např. problémy s páteří, bolesti hlavy, migrény, nespavost atd.
  • povzbuzují samoléčebný mechanismus těla a uvolňují napětí v těle
  • rozšiřují omezené vzorce dýchání
  • upevňují rovnováhu mezi centrálním a vegetativním nervovým systémem (rovnováhu mezi hlavou a břichem)
  • napravují nesprávné držení těla
  • pomáhají získat ztracenou tělesnou i duševní rovnováhu
  • tyto masáže jsou obzvláště blahodárné pro jedince, kteří mají ve zvyku ze sebe hodně vydávat, příliš pracují a dopřávají si jen málo klidu a odpočinku

Biodynamické masáže zahrnují jednak tzv. biorelease formu, kdy záměrem je nastartování sebeuzdravných schopností organismu v rámci klientových psychických obran, a jednak tzv. terapeutickou formu, kdy působení je hlubší a je větší výzvou pro klientovy obrany, což vhodně zpracováno terapeuticky může být přínosem pro průběh terapie.

Deep draining je v podstatě psychoanalýza na tělesné úrovni, je to specifický masážní způsob terapeutické intervence s cílem přímé práce na tzv. charakterovém pancíři, což jsou individuálně specifická místa chronických svalových stažení nebo tkáňových změn korespondujících na psychické rovině s osobnostními charakteristikami daného jedince. Podstatný cíl provokujícího deepdrainingu je rozpustit nebo změnit neurotické držení těla a tím i postoj člověka vůči vnějšímu světu. Je vhodné a někdy nezbytné kombinovat tyto masáže s psychoterapií!

Technika biodynamického uvolnění je speciální způsob masáže, jehož cílem je uvolnit břišní dýchání a tím dosáhnout uvolnění, které jde tak hluboko, že se reaktivují potlačené emoce a tím i potlačený psychický materiál. Může dojít k různým vegetativním reakcím v rámci “uzdravující krize”. Pomocí doteku je možné uvolnit  a zpracovat potlačené prožitky.

Ošetření se provádí na různých tělesných úrovních, od povrchu kostí (periost), svalů, fascií, vaziva (subkutis), kůže až k auře (biofield).  Dále se pracuje podle momentální potřeby klienta s uvolněním a harmonizací, nebo vitalizací a mobilizací, nebo provokujícími technikami.

V souladu s principy obsaženými v biodynamické psychoterapii Gerdy Boyesen se charakterový pancíř neprojevuje pouze stažením kosterního svalstva, ale na různých tkáňových úrovních včetně peristaltických pohybů střev.  Při terapeutických masážích a deepdrainingu se proto využívá sledování peristaltické odezvy pomocí stetoskopu.

Po masáži je velmi důležité 15 – 20 min. odpočinek na zažití.