Ceník


60 minut  – 800 Kč
90 minut  – 1200 Kč

Slevy po osobní dohodě pro osoby sociálně znevýhodněné.

Možnost pro lidi, kteří rádi konají dobré skutky:

Zaplatíte-li za masáž cenu vyšší než dle ceníku, přebytek bude použit na masáž pro lidi, kteří si ji nemohou dovolit.
 

Závazná pravidla pro masáže a ošetření ve studiu Štastný člověk

Klient se zavazuje informovat masérku o svém aktuálním zdravotním stavu a při dalších návštěvách o případných změnách pro určení kontraindikací pro masáž. 

S ohledem na klienty objednané před vámi je možno přijít pouze v přesně domluvený čas. Při dřívějším příchodu zákazník vyčká na vyzvání v čekárně na chodbě. 

Pozdní příchod je nutné předem telefonicky ohlásit a masáž bude úměrně zkrácena, částka za masáž však bude stejná za původně rezervovaný čas.

Do času ošetření se započítává důležitý odpočinek klienta na lehátku (zažívání terapeutických masáží) 10-15 minut i konzultace před a po masáži.

Dohodnutý termín je závazná objednávka pro klienta i pro masérku.  

Je možné ho zrušit nebo změnit minimálně 48 hodin předem telefonicky. V opačném případě má klient povinnost uhradit 100% částky za domluvenou masáž.  V případě rušení termínu masérkou, dostanete jako omluvu další masáž zdarma.  

Stornopoplatek nebude účtován pouze za předpokladu, že se podaří obsadit původně plánovaný termín jiným zákazníkem. Klient má možnost za sebe poslat někoho jiného po dohodě s masérkou. 

Prosím Vás o nepoužívání výrazných parfémů před masáží.