Ceník


Ceník a závazná pravidla pro masáže a ošetření založené na vzájemné důvěře a zodpovědnosti

110 minut  – 1500 Kč


●  Prosím Vás o nepoužívání výrazných parfémů před masáží.

●  Dohodnutý termín je závazná objednávka pro klienta i pro masérku.

Je možné ho zrušit nebo změnit nejpozději 48 hodin předem telefonicky.  V opačném případě má klient povinnost uhradit 100% částky za domluvenou masáž.

Stornopoplatek nebude účtován pouze za předpokladu, že se podaří obsadit původně plánovaný termín jiným zákazníkem. Klient má možnost za sebe poslat někoho jiného po dohodě s masérkou.

●  Klient se zavazuje informovat masérku o svém aktuálním zdravotním stavu a při dalších návštěvách o případných změnách pro určení kontraindikací pro masáž.

●  S ohledem na klienty objednané před vámi je možno přijít pouze v přesně domluvený čas. Při dřívějším příchodu zákazník vyčká na vyzvání v čekárně na chodbě.

●  Pozdní příchod je nutné předem telefonicky ohlásit a masáž bude úměrně zkrácena, částka za masáž však bude stejná za původně rezervovaný čas.

●  Do času ošetření se započítává důležitý odpočinek klienta na lehátku (zažívání terapeutických masáží) 15-20 minut a také konzultace před a po masáži.